Български English

ШИЯТА НА ЖИРАФА

Юдит Шалански

Проза
Немска
Превод от немски Здравка Евстатиева
Оформление Галя Кръстева
ISBN 978-954-300-161-3
Цена 12,00 лв. С отстъпка 20 % - 9,60 лв.
Инге Ломарк преподава биология в училище, мъжът й отглежда щрауси, дъщеря им от десет години живее в САЩ и няма намерение да ражда деца. Жителите в града намаляват, раждат се все по-малко деца. Училището ще бъде затворено. Хората отказват да се подчиняват на кръговрата на природата, който Ломарк разпалено обяснява в часовете си. Тя се бори за запазването на природните закони, извива шия към забранени плодове, но накрая загубва вярата си в „бог” Дарвин. Може ли приспособяването да е всичко в живота?